Tallplanta

Trä med omtanke om nästa generation.

För oss är det naturligt att värna om miljön. Omgivna av magnifika Höga Kusten med sitt världsarv, havet och den norrländska skogen är vacker natur en del av vår vardag. Den norrländska skogen är dessutom vår främsta råvara. Vi strävar efter att använda miljövänliga tillsatser. Därför väljer vi naturliga oljor och vattenbaserade färger. Vårt avfall källsorteras och genom att vara anslutna till FTI ansvarar vi även för de produkter som lämnar företaget.

 

Att använda trä som byggmaterial är att visa omtanke om naturen och nästa generation. Trä är ett naturligt förnyelsebart material som i jämförelse med andra byggmaterial ger liten miljöpåverkan genom livscykeln. När träet byts ut någon gång i framtiden så återgår det till naturens kretslopp. Användandet av trä är också en betydelsefull faktor för att minska växthuseffekten eftersom ett aktivt skogsbruk medverkar till att effektivisera lagringen av kol i skogen. Även när träet är monterat på plats så kan det minska din miljöpåverkan och hålla nere dina uppvärmningskostnader. Trä är en del av framtidens energisnåla byggande och rekommenderas när man genom en medveten användning av isolerande material vill åstadkomma låg energiförbrukning och samtidigt skapa trivsamma hem. Med hjälp av våra produkter skapar du en hälsosam innemiljö och flera produkter är certifierade enligt Dansk Indeklima Maerkning.