Vitmålad träpanel för tak och vägg

Vår historia börjar 1964.

Det var året då Norrlands trä grundades av familjen Frycklund. Tillsammans med engagerade medarbetare har familjen utvecklat Norrlands trä till att bli en av Sveriges mest kvalificerade träförädlingar. Norrlands trä har genom åren kännetecknats av en medveten satsning på utveckling. Gränserna för vad som är möjligt har ständigt testats. Det sitter i väggarna, som givetvis är av trä, att våga satsa och göra nytt och bättre. I kombination med ett stort engagemang och förmågan att ta viktiga beslut i rätt tid så har det lett till produkter som är ledande både vad gäller kvalitet och design. All tillverkning sker i mellersta Norrland. Närmare går det inte att komma den långsamt växande norrländska skogen som är den främsta råvaran.
.

Företag