Stabil slätspont målad vit

Naturen är det naturligaste.

När du använder trä så är det som att greppa en utsträckt hand från föregående generationer. Kunskapen om trä har samlats genom årtusendena och i dag kan vi med modern teknik göra saker som tidigare inte var möjliga. Att vi förädlar tall och gran i Skandinavien är så självklart att vi knappt tänker på det. Träden finns ju alltid nära. Det är som det gamla talesättet att man ser inte skogen för alla träden. Men från planta till färdig panel så krävs det kunskap, tålamod och tid. Bara tanken att ditt golv eller din panel började spira för omkring 100 år sedan är smått svindlande. Med största omsorg har brädorna sågats, torkats, hyvlats och ytbehandlats för vår moderna tid.